RSS
 

Monitoring miejski i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

09 gru

Niemal we wszystkich europejskich miastach systemy monitoringu CCTV nieustannie rozwijają się od kilkudziesięciu lat.

Jednak przykładem miasta odbiegającym znacznie od ogólnych trendów światowych jest Chongqing, gdzie system telewizji przemysłowej rozwija się najbardziej dynamicznie.
Podobne rozwiązania są realizowane również przy okazji wielkich wydarzeń sportowych, a przykładem może być ilość zainstalowanych kamer cctv w Pekinie podczas przygotowań do olimpiady.

W przypadku tegoż miasta można powiedzieć że obecność kamer do monitoringu
stała się zjawiskiem powszechnym.
W ostatnich latach ilość kamer przemysłowych w monitoringu miejskim wzrasta też w miastach Europy.
Pojawiają się one głównie w centrach miast, na skrzyżowaniach dróg przejściach dla pieszych czy przejazdach kolejowych, centrach handlowych, obiektach sportowych.
Najwięcej kamer cctv zainstalowanych jest obecnie w Londynie, gdzie szacowana ilość kamer przemysłowych przypadająca na jednego mieszkańca jest najwyższa.

Z tego też względu każdy londyńczyk może być obserwowany w ciągu jednego dnia prawie trzysta razy.
Sam wzrost ilości kamer w systemach monitoringu miejskiego nie jest jednak w stanie sprostać zadaniom jakie są w pokładane w tego typu rozwiązaniach.
Rosnąca ilość punktów kamerowych znacznie utrudnia obserwację, dlatego też i sama zasada obserwacji musiała przejść ogromną przemianę.

W chwili obecnej najczęściej wykorzystywane są rozbudowane inteligentne systemy automatycznego nadzoru CCTV działające często na skomplikowanych algorytmach.
Wracając do początku tego artykułu w wymienionym powyżej mieście Chongqing system monitoringu cctvdziała w oparciu o usługę VSaaS, czyli Video Surveillance as a Sernice oraz inteligentnej analizie obrazu IVS.

Zastosowanie takiego właśnie rozwiązania sprzyjać ma znacznie lepszemu wykorzystaniu systemu monitoringu miejskiego w eliminacji konieczności nieustannej obserwacji oraz automatycznemu wykrywaniu sytuacji niebezpiecznych.
Oczywiście tak rozbudowana infrastruktura systemu telewizji dozorowej powinna posiadać odpowiednie cechy, a należą do nich:

- wykrywanie pożarów
- złożona wielowymiarowa analiza zachowań grup ludzi
- rozpoznawanie sposobu poruszania się poszczególnych osób
- rozpoznawanie mimiki twarzy
- rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w pojazdach
- wykrywanie przedmiotów zagrażających ogólnemu bezpieczeństwu

Takim sposobem monitoring cctv staje się skutecznym narzędziem w walce z rosnącą przestępczością, a obrazy z kamer przemysłowych pozwalają na szybkie odnalezienie i ujęcie sprawców.

Monitoring cctv Katowice – konkurencyjne ceny systemów.

Powstaje też europejski międzynarodowy projekt badawczy, którym wprowadzane są złożone algorytmy informatyki, automatyki jak też metody stochastyczne umożliwiające uczenie się systemu.

Mowa tu o systemie IDECT czyliIntelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment.
W naszym kraju nawet w największych aglomeracjach miejskich w porównaniu z zachodnią Europą ilość kamer cctv jest bardzo skromna.

Dokładna ilość zainstalowanych kamer jest bardzo trudna do oszacowania, gdyż główny wpływ na rozwój telewizji przemysłowej mają lokalne systemy powstające w sklepach, firmach, na stacjach benzynowych, zamkniętych osiedlach czy prywatnych posesjach.

Najwięcej nowoczesnych dużych systemów telewizji przemysłowej powstaje na lotniskach, nowych zamkniętych osiedlach, w centrach handlowych, obiektach sportowych.
Małe systemy instalowane są na prywatnych posesjach, stacjach benzynowych, sklepach.
Monitoring cctv staje się w ten sposób jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów zabezpieczeń.
Liczby podawane w statystykach nie szokują, jednak wyraźnie widać tendencję do rozwoju i zwiększania zasięgu monitoringu miejskiego.

Idąc za przykładem Warszawy, wiele innych miast dąży się do stworzenia zintegrowanych miejskich centrów monitoringu cctv.

Działanie to prowadzić ma do skoordynowania prac większej ilości małych lokalnych systemów.
Zbyt duża ilość rozproszonych lokalnych systemów monitoringu cctv spowodowała ,że centralne zarządzanie poszczególnymi kamerami monitoringu miejskiego jest utrudniona.
Zaś zbyt duża ilość centrów monitoringu spowodowała powstanie swoistego chaosu związanego zarówno z instalacją kamer, jak i ich obsługą.

Część kamer cctvw polskich miastach nadal jest instalowana osobno przez policję, straż miejską czy prywatne firmy działające na zlecenie miasta.

Kamery do monitoringu Katowice – konkurencyjne ceny kamer oraz rejestratorów.

Bezprzewodowy monitoring cctv.
Rosnące potrzeby związane z zabezpieczeniem spokoju mieszkańców sprawiają, że nowe systemy monitoringu IP powstają niemal na wszystkich nowych zamkniętych osiedlach mieszkaniowych, w apartamentowcach, obiektach takich jak centra handlowe, parkingi podziemne.

Instalacja systemów monitoringu cctv w przypadku obiektu, który jest dopiero w fazie budowy jest znacznie łatwiejsza ponieważ nie wiąże się ona z problemami związanymi z układaniem przewodów, co niestety ma miejsce w wielu przypadkach kiedy obiekt ten jest już wykończony.
W wielu przypadkach poprowadzenie przewodów w celu zainstalowania kamer CCTV może być nawet niemożliwe.
Rozwiązaniem, które może w takim przypadku okazać się znacznie bardziej stosowne jest bezprzewodowy monitoring cctv.

System taki składa się z elementów umożliwiających radiowe przesyłanie sygnału wideo.
Wykorzystuje się w tym przypadku bezprzewodowe kamery CCTV IP, które w celu przesyłania obrazu oraz dźwięku komunikujące się bezpośrednio z routerem Wi-Fi, za pomocą, którego sygnał jest dalej dostarczany do rejestratora cyfrowego lub komputera.
Liczne modele bezprzewodowych kamer IP mogą też pracować jako urządzenia autonomiczne, a obraz w takim przypadku jest rejestrowany na wewnętrznej pamięci kamery CCTV.

Kolejnym często wykorzystywany sposobem szczególnie w dużych firmach czy zurbanizowanej przestrzeni jest wykorzystanie kamery przewodowej podłączonej do specjalnego nadajnika radiowego.
Wiele nowoczesnych systemów bezprzewodowego monitoringu cctv spełnia wysokie wymagania i może pracować nawet w najtrudniejszych warunkach.

Aby jednak mogły one sprostać zadaniom dla nich przewidzianym muszą się one cechować stabilnością łączności bezprzewodowej oraz nienaganną jakością obrazu.
Nowoczesne bezprzewodowe kamery cctv IP stanowią wyśmienite połączenie jakości oraz funkcjonalności.
Systemy bezprzewodowej telewizji przemysłowej są bardzo chętnie instalowane w biurach, sklepach, aptekach lub na prywatnych posesjach.

Skuteczny zasięg transmisji wideo dla profesjonalnej kamery bezprzewodowej wynoszący około 100 metrów umożliwia montaż kamery cctv praktycznie w dowolnym miejscu.

Z kolei nadajniki oraz odbiorniki sygnałów audio i wideo charakteryzują się znacznym zasięgiem transmisji tych sygnałów.

Transmisja radiowa w otwartym terenie może on wynosić od 3 do 10 kilometrów.
Z tego tez powodu systemy bezprzewodowego monitoringu cctv IP sprawdzają się w miejscach, gdzie nie można stosować przewodów lub ich prowadzenie jest znacznie utrudnione.

Na uwagę potencjalnych użytkowników zasługuje również też stabilna częstotliwość pracy, która sprawiająca, że przesyłany przy ich pomocy sygnał jest czysty i pozbawiony szumów (wysoka jakość odbieranych obrazów i dźwięków).
Instalacja monitoringu bezprzewodowego jest znacznie tańsza co rekompensuje wyższe ceny poszczególnych elementów systemu telewizji przemysłowej.

 

Tags: , , , , , ,

Dodaj komentarz

 

 
  1. ~Mariusz

    27 sierpnia 2015 o 07:47

    Jak zabrać się do zaplanowania instalacji monitoringu na posesji?

     
 

  • RSS